Agis prašno barvanje d.o.o. Ptuj

 

Puhova ulica 11, 2250 Ptuj, spada med manjša slovenska podjetja v kovinsko predelovalni industriji.
Zaposluje 25 do 30 delavcev in je v 100% privatni lastnini.

Poslovna orientacija podjetja so storitve zahtevnega prašnega dekorativnega barvanja izdelkov avtomobilske
industrije, programov bele tehnike, pohištvene industrije in ostalih kovinskih izdelkov široke potrošnje.

Vodstvena struktura je tehnično usmerjana in si prizadeva za stalen tehnološki razvoj in kvaliteto naših storitev.
S tehnološko zmogljivo opremo, ekspertnim znanjem in izkušnjami, želimo postati razvojno in stroškovno konkurenčni
v poslu in okolju v katerem delamo in živimo. Prednosti, ki nam jih naši kupci že priznavajo, so odzivnost, široko
tehnično in tehnološko znanje in orientiranost na želje in njihove zahteve.

Kompetentnost in zavzetost  zaposlenih na vseh ravneh ( znanje, veščina, odgovornost,  inovativnost) so srčica, ki je podjetju
omogočila rast in tehnološki napredek. Z optimalno strukturo zaposlenih,  komunikacijsko učinkovitostjo do kupcev in
dobaviteljev  iščemo stalno zadovoljstvo naših  poslovnih partnerjev ( kupci , dobavitelji).

Naša zavezanost k trajni učinkovitosti in ustreznosti  sistema vodenja  poslovnega življenja v našem podjetju, je pridobljen
Certifikat  EN SO 9001 : 2015 za področje Praškastega barvanja z razvojem tehnologij površinskih zaščit.

 

V podjetju gradimo vizijo, s katero želimo v sodelovanju s poslovnimi partnerji ( kupci , dobavitelji in  zunanji sodelavci )
zagotoviti trajen in stabilen razvoj naših podjetij v katerih delamo in živimo.