Slide background

Prijazni do okolja

Na področju ravnanja z okoljem izpolnjujemo vse zakonske zahteve družbe, kupcev in dobaviteljev.

V sklopu nove pralne linije, smo vzpostavili čistilno napravo, ki omogoča čiščenje in kontrolo parametrov odpadnih vod,
ter v finalu filtrat mulja (stiskalnica ), ki se odvaža na imobilizacijo preko pooblaščenega odjemalca.

Zunanji monitoring odpadnih vod, se redno izvaja po pooblaščenem izvajalcu.


Ekološka peč za termični sežig obešal

Ena od prvih naložb v področje ekologije, je bila nabava peči za sežiganje obešal. Primerno čista obešala so seveda garant
kvalitetnega nanosa barve na izdelek , kakor ustrezne – ekološke odstranitve barve iz obešala.

Tehnologija sežiga barve poteka v dveh termičnih procesih.

  • V primarnem delu peči pri temperaturi 400 stopinj celzija barva razpade v pepel.
  • V sekundarni komori pa organski plini dokončno zgorijo pri temperaturi 900 stopinj.

Laboratorij
V laboratoriju izvajamo sledeče meritve in preizkuse :

  • Merjenje debeline nanosa barve
  • Merjenje sijaja barve
  • Preizkus oprijema z zarezovanjem -križni test
  • Meritev temperature krivulje v peči za polimerizacijo z merilno napravo
  • Preizkus na podlagi hitre deformacije
Prašno barvanje © Agis d.o.o.