Kakovost naših storitev, je za nas in naše kupce ključnega pomena.

Za Izdelke, ki jih produciramo za pohištveni in avtomobilski program, kakor za izdelke bele tehnike, je dogovorjena
kakovost izdelkov imperativ za obstoj našega skupnega sodelovanja.

Investicije, ki smo jih izvajali v zadnjih 10 letih so bile izključno pogojene s pridobitvijo novih tehnologij in
zagotavljanje primerne kakovosti in produktivnosti .

Pridobili smo certifikat EN ISO 9001:2015 za področje Praškastega barvanja z razvojem tehnologij površinskih zaščit.